Skenování a digitalizace dokumentů - možnost uplatnění jako Náhradní plnění

Zajistíme pro Vás skenování, digitalizaci dokumentů a vytěžování dat z formulářů. Kompletní digitalizace účetnictví, zasílání Výročních zpráv na OR. Digitalizace archivů.

Profiscan - skenování a digitalizace dokumentů

digitalizaceDigitalizace dokumentů Vám přinese úsporu místa, financí a zcela změní Váš přístup k práci s dokumenty. Naši specialisté Vám pomohou stávající papírový archiv analyzovat, roztřídit a určit, které dokumenty digitalizovat, skartovat a které dále fyzicky archivovat. Za naší asistence se můžete lépe věnovat své práci a nebude Vás zdržovat nucená práce s papíry. Výhodou pro naše klienty je možnost uplatnění služeb jako náhradní plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením dle zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti.

Co Vám digitalizace dokumentů přinese?

digitalizaceÚsporu místa - na jedno DVD se vejde zhruba 200 šanonů. Úsporu financí - odpadá nutnost nákupu nových šanonů, skříní, regálů a prostor pro archivování dokumentů. Úsporu lidských zdrojů - již žádné dlouhé vyhledávání v rozsáhlém a nepřehledném papírovém archivu. Okamžité vyhledání dokumentů - všechny i několik let staré dokumenty najdete během několika vteřin. Vzdálený přístup - oprávněné osoby mohou najít všechny doklady přes internet z jakéhokoliv počítače. S každým dokumentem může v jeden okamžik pracovat několik lidí současně. Nulové riziko ztráty, znehodnocení nebo špatného zařazení zpět do archivu. Podle zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví v platném znění, může být účetní záznam za splnění přesně daných podmínek archivován pouze v digitální podobě. To znamená, že po jeho digitalizaci může být okamžitě skartován. Dále nabízíme možnost zřízení digitálního archivu. U dokladů, které není možné okamžitě po digitalizaci skartovat nabízíme možnost fyzické archivace dokumentů v zabezpečené spisovně.

Naše nabídka skenování dokumentů

digitalizaceDigitalizace je převod papírových dokumentů do elektronické podoby za pomoci skeneru. Papírové předlohy dokážeme naskenovat ve formátech A8 až A0+. Ukládáme je barevně, ve stupních šedi nebo černobíle do formátů Tiff Group4, PDF, JPEG a dalších. Kromě volně uložených dokumentů, digitalizujeme i knihy, kroniky a veškeré dokumenty v pevné vazbě do formátu A3. Pomocí nejmodernějšího software dokážeme z naskenovaných dokumentů vytěžit kromě obrazu mnoho dalších informací: OCR - technologie převádí strojově psaný text z obrazu dokumentu do editovatelných textových programů jako např. MS Word, MS Excel atd. ICR - zpracovává ručně psané písmo a pomocí nejnovějších software vytěžuje data z ručně vyplněných formulářů. Výhodou je minimální chybovost a vysoká rychlost oproti ručnímu přepisování. OMR - vytěžování dat ze zaškrtávacích boxů. OBR -vytěžování dat z čárových kódů. Pro jednoduchý a přehledný oběh elektronických dokumentů máme pro Vás k dispozici systém workflow, který Vám ušetří práci i čas.

Obraťte se na nás v případě, že:
  • množství dokumentů ve společnosti neúměrně narůstá
  • ztrácíte čas přípravou dokumentů k archivaci
  • ztrácíte čas vyhledáváním dokumentů
  • potřebujete snížit náklady na práci s dokumenty
  • potřebujete ochránit dokumenty před ztrátou
  • nevíte jak dlouho dokumenty  archivovat
  • potřebujete dokumenty uložit do spisovny
  • chcete zavést řízený oběh dokumentů ve společnosti
  • Potřebujete splnit Povinný podíl zaměstnanců se ZP

Naše nabídka

Naši partneři
nahoru

Zajímavé odkazy

Copycentrum Most
Náhradní plnění
Konica Minolta
mpsv
nahoru